شرایط و مدارک لازم جهت پذیرش و ثبت نام از پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون ) بهمن ماه سال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۰موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد

1-دارا بودن دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 و اخذآن حداکثر تا تاریخ 1400/6/31 2- دارا بودن دیپلم کامل متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه 3 –دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی برای داوطلبان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی و اخذ آن حداکثر تا تاریخ 1400/6/31 4-دارا بودن مدرک کاردانی ...