شرایط و مدارک لازم جهت پذیرش و ثبت نام از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته آزمون سراسری سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲مؤسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد

  1- دارا بودن دیپلم نظام آموزشی جدید 3-3-6 و اخذآن حداکثر تا تاریخ 1402/6/31 2- دارا بودن دیپلم کامل متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه 3 – دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی برای داوطلبان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی و اخذ آن حداکثر تا تاریخ 1402/6/31 4- دارا بودن مدرک کاردانی (فوق...