امروز:مهر ۴, ۱۴۰۲

اعضا هیات علمی

امین الهیاری
دکتری برق الکترونیک
محمدجلالوند

 کارشناسی ارشد روانشناسی

امین بهنیا

 کارشناسی ارشد عمران آب

مرضیه رضوی

دکتری عمران-محیط زیست

افشین مقدسی

دانشجوی دکتری کامپیوتر نرم افزار

مهدی گودرزی
دانشجوی دکتری برق-الکترونیک
Template Design:Dima Group